สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2563

นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2563

Siththa Phongsak

3 ก.พ. 2021

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง นำโดย อ.สรัฐ ฤทธิ์รณศักดิ์

Siththa Phongsak

3 ก.พ. 2021
1 2 3