หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมสถานศึกษาปลอดภัยซ้อมหนีไฟ
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมสถานศึกษาปลอดภัยซ้อมหนีไฟ

🚨ศูนย์การศึกษา ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมสถานศึกษาปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจาก คุณพลายแก้ว สันตะจิตโต ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 พร้อมด้วยทีมวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับสถานศึกษาปลอดภัย เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาทราบถึง.. 🚨รูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยในทุกๆด้าน🚨สร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยให้มีความพร้อมป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ🚨สร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัย โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา พร้อมทั้งให้แนวทางการดำเนินการในทุกๆด้านที่ส่งเสริมด้านความปลอดภัย

โครงการอบรมสถานศึกษาปลอดภัย
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมสถานศึกษาปลอดภัย

ศูนย์การศึกษา ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมสถานศึกษาปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจาก คุณพลายแก้ว สันตะจิตโต ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 พร้อมด้วยทีมวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับสถานศึกษาปลอดภัย เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาทราบถึง..🚨รูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยในทุกๆด้าน🚨สร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยให้มีความพร้อมป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ🚨สร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัย โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา พร้อมทั้งให้แนวทางการดำเนินการในทุกๆด้านที่ส่งเสริมด้านความปลอดภัย

ค่านิยม 12 ประการ

previous arrow
next arrow
Slider