Siththa Phongsak

8 มี.ค. 2021

Siththa Phongsak

5 มี.ค. 2021

Siththa Phongsak

4 มี.ค. 2021

Siththa Phongsak

4 มี.ค. 2021

Siththa Phongsak

20 ก.พ. 2021

Siththa Phongsak

15 ก.พ. 2021

Siththa Phongsak

12 ก.พ. 2021

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และแนะแนว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบของขวัญปีใหม่ 2564 ให้แก่ผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวตามสถาบันการศึกษาต่างๆ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และแนะแนว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบของขวัญปีใหม่ 2564 ให้แก่ผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวตามสถาบันการศึกษาต่างๆ

Siththa Phongsak

8 ก.พ. 2021

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมอบรมโครงการสานฝันสวนดุสิต SDU TOGETHER หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาการประถมศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมอบรมโครงการสานฝันสวนดุสิต SDU TOGETHER หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาการประถมศึกษา โดยเป็นการจัดกิจกรรมผ่านระบบ Online Microsoft Team

Siththa Phongsak

7 ก.พ. 2021

สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2563

นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2563

Siththa Phongsak

3 ก.พ. 2021
1 3 4 5