ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมปรึกษาหาข้อตกลง MOU กับโรงเรียนมัธยมวิทยา จ.ลำปาง

          ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ร่วมต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์  โรงเรียนมัธยมวิทยา จ.ลำปาง เพื่อหารือการลงนามความร่วมมือ MoU ทางวิชาการในการพัฒนานักเรียนร่วมกันระหว่างผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวิทยาและผู้บริหาร คณาจารย์จากศูนย์ฯ ลำปาง พร้อมทั้งได้พาเยี่ยมชมสถานที่ ณ ร้านกาแฟดุสิตาคอฟฟี่แอนด์เบเกอรี่, ห้องปฏิบัติการการบิน (Mock up),  ห้องเฟื่องฟ้า สกายเลาจ์, ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย, ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติและเบเกอรี่ และครัวสวนดุสิต  วันที่ 29 มิถุนายน 2564