ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนคณะศึกษาดูงานจากวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดยรองอธิการบดีวิทยาเขตสุพรรณบุรี

          ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้การต้อนคณะศึกษาดูงานจากวิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดยรองอธิการบดีวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้บริหาร คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาเขตสุพรรณบุรี ใน “โครงการสานสัมพันธ์สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง” โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มุ่งหวังสร้างพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกระบวนการพัฒนานักศึกษาร่วมกัน ระหว่างสาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์ลำปางและวิทยาเขตสุพรรณบุรี สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ประกอบด้วย การกรรมการละลายพฤติกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบินจากทั้งสองที่ กิจกรรม “เรียนสุพรรณ สร้างสรรค์@ลำปาง” ณ ศูนย์ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ศูนย์ฯลำปาง ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์มิวเซียมลำปาง และสักการะหลวงพ่อเกษม เขมโก และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องปฏิบัติการห้องโดยสารจำลอง (Mock up) ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการการบิน เต็มไปด้วยบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็นกันเอง โดยจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 31 มี.ค. -1 เม.ย. 64