ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำนักศึกษาเข้ารับฟังบรรยายและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แม่เมาะ (กฟผ.)

อ.ศิริกร โรจนศักดิ์ อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำนักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย​ ชั้นปีที่ปี​ 4​ จำนวน 12​ คน​ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาการ​บินชั้นปีที่ 1​  จำนวน 4​ คน​ รวม​ทั้งหมด 16​ คน เข้ารับฟังบรรยาย​และเยี่ยมชม​พิพิธภัณฑ์​ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แม่เมาะ​ (กฟผ.) เมื่อวันที่ 24​ มี.ค.2564