ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เชิญวิทยากรจาก To Be Number One project and Workpoint TV ‘s 4EVE Girl Group Star บรรยายให้กับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน

          รายวิชา​ English​ for​ Self-direction นำโดย อ.ศิริกร โรจนศักดิ์ ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจาก Anika​ Hallman​ (To​ Be​ Number​ One​ project​ and​ Work​point​ TV ‘s​ 4EVE​ Girl Group​ Star)​  เป็น​ Guest​ Speaker​ ให้แก่​นักศึกษาสาขาธุรกิจการบินชั้นปีที่ปี​ 1​ ใน เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ​ แชร์​ประสบการณ์​ความพยายาม​ ที่ทุ่มเท จากการซ้อม​แบบเข้มข้น​ เพื่อแข่งขันการประกวด​ การแสดง​ จากเวทีดังกล่าว วันที่ 25 มี.ค. 64