ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

          ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย นำโดย ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการ ศูนย์ลำปาง พร้อมด้วยคณจารย์บุคลากรและนักศึกษา  ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในกิจกรรม “พาน้องท่องมหาวิทยาลัย” ทัังนี้ นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละหลักสูตรสาขา ได้แก่  1. สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ จัดกิจกรรม Cooking is my passion โดยสาธิตการทำ Sandwich และให้นักเรียนได้ฝึกปฎิบัติจริง 2.สาขาการศึกษาปฐมวัยและการประถมศึกษา จัดกิจกรรมเรียนรู้สร้างสรรค์ สารพันทักษะ โดยให้นักเรียนเล่นเกมส์ทำกิจกรรมเตรียมความพร้อม ตามหารหัสลับ และ Kahoot พิชิตรางวัล 3. สาขาธุรกิจการบิน SDU Airlines, Fly our Pride ในห้อง Mock-up ซึ่งจำลองห้องโดยสารเสมือนจริง
          โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดโดยคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สาขาการศึกษาปฐมวัยและสาขาการประถมศึกษา ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 22 มีนาคม 2564