ฝ่ายประชาสัมพันธ์และแนะแนว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบของขวัญปีใหม่ 2564 ให้แก่ผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวตามสถาบันการศึกษาต่างๆ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และแนะแนว ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบของขวัญปีใหม่ 2564 ให้แก่ผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวตามสถาบันการศึกษาต่างๆ เนื่องด้วยทางสถาบันฯได้ให้โอกาสทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปางได้เข้าร่วมแนะแนวทางการศึกษา จำนวน 14 โรงเรียน  ได้แก่ 1. โรงเรียนมัธยมวิทยา 2. โรงเรียนอรุโณทัย 3.โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำปาง 4. โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 5. โรงเรียนลำปางกัลยาณี 6. วิทยาลัยอาชีวศึกษา ลำปาง 7. โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 8. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 9. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 9. โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง 11.โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 12.โรงเรียนแม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน 13. โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน และ 14.โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน