การทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

ศูนย์ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม (CLAC) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ร่วมกับ สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ  Educational Testing Service (ETS) จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ณ ห้อง 304 และ 308 อาคารปฏิบัติการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง วันที่ 27 มีนาคม 2564