❤️ วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์ฯลำปางพร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564 แด่ผู้บริหารและอาจารย์แนะแนว จำนวน 4 จังหวัด 8 โรงเรียน ได้แก่

จ.ลำปาง
1.โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล

จ.แพร่
2.โรงเรียนพิริยาลัย จ.แพร่
3.โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่
4.โรงเรียนลองวิทยา จ.แพร่

จ.น่าน
5.โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
6.โรงเรียนสตรีศรีน่าน

จ.แม่ฮ่องสอน
7.โรงเรียนห้องสอนศึกษา
8.โรงเรียนปายวิทยาคาร

พร้อมได้แนะแนวทางการศึกษาและพูดคุยเกี่ยวการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษารอบ QUOTA ที่รับสมัครจนถึงวันที่ 19 ก.พ. 64 นี้ ❤️