คู่มือดูแลตนเองสำหรับประชาชน-สู้โควิด-19ไปด้วยกัน–สสส. (คลิก)