วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ฯพร้อมด้วยสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารฯได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในงาน “ครบเครื่องเรื่อการเรือน” ครั้งที่ 7 โดยเป็นการแสดงผลงานจากการแข่งขัน THAIFEX 2017 (Thailand Ultimate Chef Challenge 2017) ซึ่งนอกจากนี้ อ.อรรถ ขันสี อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและบริการ ศูนย์ฯลำปาง ยังได้มีการสาธิตเมนูพะแนง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันของ CP สุดยอดแชมป์แกงไทย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี