กิจกรรม Sip and Talk ครั้งที่ 2 วันที่ 25 ก.พ. 2564