❤️ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์ฯลำปางพร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564 แด่ผู้บริหารและอาจารย์แนะแนว จำนวน 2 จังหวัด 4 โรงเรียน ได้แก่

จ.ลำปาง
1. โรงเรียนเมืองปานวิทยา
2. โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
3. โรงเรียนวังเหนือวิทยา

จ.แม่ฮ่องสอน
4.โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

พร้อมได้แนะแนวทางการศึกษาและพูดคุยเกี่ยวการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษารอบ QUOTA ที่รับสมัครจนถึงวันที่ 19 ก.พ. 64 นี้ ❤️