ได้แก่

จังหวัดลำพูน
1. โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา ลำพูน
2. โรงเรียนธีรกานต์บ้านโฮ่ง

จังหวัดเชียงใหม่
3. โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
4. โรงเรียนดาราวิทยาลัย
5. โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ และ
6. โรงเรียนเรยีนาวิทยาลัย
พร้อมได้พูดคุยเกี่ยวการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษารอบ QUOTA ที่รับสมัครจนถึงวันที่ 19 ก.พ. 64 นี้