โดยได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรจำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ พร้อมทั้งได้มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และอาจารย์แนะแนว วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564