วันที่ 28 กันยายน 2560 นักศึกษาธุรกิจการบินจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานสาขา โดยผู้ที่ชนะการเลือกตั้ง ได้แก่ หมายเลข 4 นางสาว เฌอลิญญ์ อัฑฒ์พัฒนนารากุล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นประธานฯ และนายพีรวิชญ์ จิตธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นรองประธาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง 2206 ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง