มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง 140 ถนนสุเรนทร์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
เบอร์โทรศัพท์ : 054-228016 และ 054-228019 โทรสาร : 054-228019
e-mail : pr.sdu.lp@gmail.com

แผนที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง


GPS : 18.285477, 99.496587