[[ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษา TCAS62]]

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปางเปิดรับสมัครนักศึกษา TCAS ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

<3 **************************** <3

เปิดรอบรับสมัครจำนวน 3 รอบ
– รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน
– รอบที่ 4 Admission
– รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

<3 *************************** <3

สาขาที่เปิดรับจำนวน 3 สาขา
– สาขาธุรกิจการบิน
– สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
– สาขาการศึกษาปฐมวัย
——————————————————–
ติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่
http://entrance.dusit.ac.th/
หรือโทร 054-228019 —– 095-9580125