มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

ประกาศ : การขายทอดตลาดพัสดุ (เศษซากไม้)
—————————————————————————
สนใจติดต่อได้ที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง เลขที่ 140 ถ.สุเรนทร์ ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
————————————————————————–
โทร 054-228106

ติดตามรายละเอียดได้ที่