วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จัดกิจกรรม “ค่ายสานฝัน สวนดุสิต The 1st SDU Together 2019” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ฯลำปาง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมบรรยายพิเศษ “University for all” โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและนักเรียน จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้เข้ามาสัมผัสและเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการศึกษาปฐมวัย เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และธุรกิจการบิน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง

ซึ่งกิจกรรมช่วงเช้าประกอบด้วย การแสดงจาก SDU Spirit Team “We are Suan Dusit” และการจัดเวทีเสวนา Round table Discussion “เลือกหลักสูตรที่ใช่ สู่อาชีพที่ชอบกับสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ศศิธร รณบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฯลำปาง เป็นวิทยากรดำเนินรายการฯ พร้อมผู้เข้าเสวนา ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์และศิษย์เก่าที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งเรื่องการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ และการสานฝันสู่อาชีพที่ตั้งใจในอนาคต

พร้อมกันนี้ยังได้รับชมการแสดงดนตรี Folk song จากนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการในช่วง Morning Break และต่อด้วยกิจกรรม “นันทนาการ…สานฝันสวนดุสิต SDU Together” นอกจากนี้ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์ฯลำปาง ได้พาคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆเดินเยี่ยมชมบรรยากาศรอบๆของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมร่วมกิจกรรม “SDU Fun Cooking Workshop” วิทยากรนำโดย อาจารย์อัศพงษ์ อุประวรรณา อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการอาหารฯ สาธิตและสอนทำอาหารในเมนู ต้มจิ๋วและถั่วแปปปากหม้อ ณ ห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติ สวนดุสิต

ในช่วงบ่ายนักศึกษาแต่ละสาขาฯได้พาน้องๆนักเรียนร่วมกิจกรรมฐาน “สานฝัน SDU Together” ตามอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ กิจกรรมสานฝัน…สู่เส้นทางแห่งการบิน สานฝัน…สู่เส้นทางเชฟมืออาชีพ สานฝัน…สู่เส้นทางครูปฐมวัย และ กิจกรรม SDU Spirit พร้อมทั้งได้พาน้องๆเยี่ยมชมบรรยากาศโดยรอบมหาวิทยาลัยภายใต้กิจกรรม “Campus Visit รอบรั้วสวนดุสิต” ก่อนเข้าสู่กิจกรรมอำลาในช่วงท้ายของกิจกรรมต่อไป