วันที่ 15 มกราคม 2562 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ จัดจัดโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางวิชาชีพทางอาหารและการบริการ ในหัวข้อ “แรงบันดาลใจกับเส้นทางแห่งการเป็นเชฟยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 Culinary Art for 21th Skills” โดยได้รับเกียรติจากเชฟก้องวุฒิ ชัยวงศ์ขจร เจ้าของและเชฟประจำร้าน Locus Native Food Lab จังหวัด เชียงราย เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษามีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรค์เมนูอาหาร รวมถึงการค้นหาความถนัดและศักยภาพ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสร้างแรงบันดาลใจจากตนเอง ณ หอประชุมชั้น 7 มสด.ศูนย์ฯลำปาง