วันที่ 14 มกราคม 2562 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์ฯลำปาง จัดโครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางวิชาชีพทางอาหารและการบริการ ในหัวข้อ “How to make the coffee business” โดยได้รับเกียรติจาก คุณลี อายุ จือปา เจ้าของร้านกาแฟ “อาข่า อามา” จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้นำเสนอและถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างธุรกิจร้านกาแฟเพื่อสังคม พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ต้องการทำธุรกิจกาแฟเป็นของตนเอง นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการชงกาแฟ พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติการ “The Arts of Barista” เพื่อเป็นการเสริมทักษะการชงกาแฟที่ถูกต้อง ณ หอประชุม ชั้น 7 มสด.ศูนย์ฯลำปาง