เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ จัดบรรยาย หัวข้อ “ศาสตร์และศิลป์ในการตกแต่งอาหารเชิงสร้างสรรค์”
โดยได้รับเกียรติจาก เชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธุ์
Executive Chef โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยภายในกิจกรรมประกอบด้วย การฝึกปฏิบัติการ “Food Stylist for Catering & Serving” การทำความรู้จักกับหลักการจัดอาหารให้ดูน่ารับประทาน โดยเริ่มจากการสเกตช์โครงร่างให้เห็นภาพจานอาหาร สร้างสมดุลบนจาน การเล่นสี การเน้นส่วนผสมหลักให้มีความโดดเด่น และให้ความสำคัญกับวัตถุดิบรองอื่น ๆ อย่างเท่าเทียม และสุดท้ายคือ เทคนิคการจัดวางอาหารอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะทางวิชาชีพทางอาหารและการบริการ สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ณ หอประชุมชั้น 7 มสด.ศูนย์ฯลำปาง