ในวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ทำพิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหมเนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปีที่ได้อัญเชิญพระพรหมมาประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง (ที่แห่งใหม่) นำโดย ดร.ขวัญนภา สุขคร และคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธีครั้งนี้เพื่อเป็นศิริมงคล พร้อมกันนี้ทางมหาวิทยาลัยฯยังได้ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ. 2562