“มสด.ศูนย์ฯลำปางลำปางร่วมเดินขบวนแห่งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2561”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง ร่วมเดินขบวนแห่งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2561 นำโดย ผศ.ดร.นพพร แพทย์รัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯลำปาง พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ แต่งกายชุดสีขาวเข้าร่วมแห่เครื่องสักการะเพื่อไปถวายแด่หลวงพ่อเกษม นอกจากนี้ ภายในงานมีการแสดงและจำหน่าย สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าทางการเกษตร การจัดโรงทาน รวมถึงการจัดแสดงพระเครื่องของหลวงพ่อเกษม เขมโก ณ สุสานไตรลักษณ์ หลวงพ่อเกษม เขมโก ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561