วันที่ 20-21 สิงหาคม 2561
ศูนย์ฯลำปาง ได้รับเกียรติจากพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา เรียนเชิญอาจารย์มุกเหรียญ สีตลานุชิตและอาจารย์วาสนา จักร์แก้ว อบรมเชิงปฎิบัติการด้านการเขียนแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้กับคณะกรรมการชุมชนการท่องเที่ยว และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี หมู่บ้านศาลาบัวบก หมู่ที่ 8 ต.ท่าผา อ.เมือง จ.ลำปาง