วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 – 13.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ภายในศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง นำโดย อ.สรัฐ ฤทธิ์รณศักดิ์ พร้อมด้วยคณะดำเนินงานจากฝ่ายจัดเลี้ยง มสด.ศูนย์ฯลำปาง ได้รับเกียรติจากผบ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรีร่วมออกร้านอาหารกลางวันในครั้งนี้ ณ มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี