ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯลำปางเข้าร่วมงานวันตรุษจีน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561