วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ฯลำปางจัดพิธีซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 โดย ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ฯกล่าวต้อนรับบัณฑิตและแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้ ร้อยเรื่องเล่า”การจัดการดุลยภาพการเรียนการทำงานและการพัฒนาตนเองสู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ” จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพื่อเป็นจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิษย์ปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคต