ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio (สอบสัมภาษณ์วันที่ 2 ธันวาคม 2560)