วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และแนะแนวได้ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปางโดยได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรจำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาธุรกิจการบิน สาขาการศึกษาปฐมวัย และสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ซึ่งแต่ละสาขาได้แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน การสมัครเข้าศึกษาต่อ และแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต