นักศึกษาม.สวนดุสิต ศูนย์ฯลำปางได้รับรางวัลการแข่งขัน Thailand’s International Culinary Cup 2017 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2560 โดยมีรางวัล ดังนี้

การแข่งขันประเภทการเดี่ยว ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 3 คน

 1. รางวัลเหรียญเงิน ในรายการ Duck main couse  ได้แก่ นางสาวฐิติพร วันดี
 2. รางวัลเหรียญทองแดง ในรายการ Duck main couse ได้แก่ นางสาวปาณิสรา คำมูล
 3. รางวัลชมเชย ในรายการ Nagasaki Wagyu main couse ได้แก่ นายศุภวิชญ์ โต๊ะจงมล

การแข่งขันประเภททีม The Best Culinary Team รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการชั้นปีที่ 2 จำนวน 3 คน

 1. นายศุภวิชญ์ โต๊ะจงมล
 2. นางสาวฐิติพร วันดี
 3. นางสาวปาณิสรา คำมูล

การแข่งขันประเภททีม The Best Culinary Team รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการชั้นปีที่ 3 จำนวน 3 คน

 1. น.ส.อุ้มศิริ อัศวชนานนท์
 2. น.ส.ธัญชนก. เปี้ยน้ำล้อม
 3. น.ส.พันธิยา คชประเสริฐ

การแข่งขันประเภท World street food  ได้รับรางวัลชมเชย ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นางสาวพันธิยา คชประเสริฐ นักศึกษาชั้นปีที่ 3

การแข่งประเภท Burger Innovation ได้รับรางวัลชมเชย ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการชั้นปีที่ 3 จำนวน 2 คน

 1. นางสาวธัญชนก เปี้ยน้ำล้อม
 2. นางสาวอุ้มศิริ อัศวชนานนท์

กิจกรรมจัดขึ้น ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร