วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. ศูนย์ฯลำปางจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนางานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมไหว้สาปู่จาครู โดยช่วงพิธีการ ได้รับเกียรติจาก ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ลำปาง เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือเรียนเพื่อความสิริมงคล พร้อมกล่าวให้โอวาทแก้นักศึกษา ศูนย์ฯลำปาง และในส่วนของนศ.นั้น ได้กล่าวคำไหว้ครู กล่าวนำปฏิญาณตน ร้องเพลง “พระคุณที่สาม” และมอบพานแก่ครูและคณาจารย์ที่เคารพ

นอกจากนี้ในช่วงสุดท้ายยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดีและพิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมดีเด่นให้แก่นักศึกษา พร้อมด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ และ พิธีผูกข้อมือนำโดยคณาจารย์ศูนย์ฯลำปางทุกท่านผูกข้อมือให้กับนักศึกษา และร่วมใจกันปลูกต้นดอกดาวเรืองเพื่อร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง