วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ศูนย์ฯลำปาง นำโดย ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เข้าร่วมงานแถลงข่าวพร้อมเข้าร่วมการจัดกิจกรรมฐาน ซึ่งมีการสาธิตการผัดไท สาคูไส้หมูและบาร์ลำใย โดยกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้ ณ รร.เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชนูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน