วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ศูนย์ฯลำปางนำโดย ดร.ขวัญนภา สุขคร และคณาจารย์ได้นำนักศึกษาทุกชั้นปีจำนวนกว่า 300 คน ร่วมกิจกรรม “อธิฐานสะพานบุญ” (ขัวแตะ) คำจุนพระศาสนา ณ วัดสันดอน จ.ลำปาง โดยมีการตั้งขบวนเดินเท้าผ่านสะพานขัวแตะและแบกผ้าเหลืองข้ามไปยังวัดพระธาตุสันดอน เพื่อนำผ้าเหลืองขึ้นไปห่มพระธาตุ พร้อมกันนี้นศ.ยังได้บำเพ็ญประโยชน์ เช่น กวาดลานวัด ล้างห้องน้ำและยกกระเบื้อง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้ “โครงการเพชรสวนดุสิต SDU SPIRIT, IDENTITY & S plus C-STEP : SIS