ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกดารารัตน์เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (จำนวน 10,000 ดอก) โดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ทำการสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ หอประชุม ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560