ม.สวนดุสิตศูนย์ฯลำปางร่วมกับรร.สาธิตละอออุทิศ ลำปางเข้าร่วมพิธีตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 9 รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันมหามงคลพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ม.สวนดุสิต (ศูนย์เดิมและที่แห่งใหม่)