วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาม.สวนดุสิต ศูนย์ฯลำปาง สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารฯ ชั้นปีที่ 1 ศูนย์ฯลำปาง ได้รับรางวัลจากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 (ระดับภาค) สาขา การประกอบอาหาร การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ รางวัลที่ 1 นายณัฐเกียรติ เดชหาญ รางวัลที่ 2 น.ส.ฐิติพร วันดี และรางวัลที่ 3 นายณพงศ์ จ่ากุญชรโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายวุฒิชัย เสาวโกมุท เป็นประธาน และรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญเป็นผู้มอบรางวัล ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10