นักศึกษาชั้นปีที่ 1,2 และชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ คณะโรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Thailand junior chef championship 2016 จากการเข้าร่วมการ แข่งขัน Thailand junior chef championship 2016 ในระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2559 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซนทรัลเชียงใหม่แอร์พอต