วันที่ 16 พ.ค. 60 ม.สวนดุสิต ศูนย์ฯลำปางเข้าร่วมประชุมหารือการกิจกรรมบริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อกิจกรรม “กยศ. รวมปันใจโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ปีที่ 4” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับโอกาสจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง