วันที่ 16 พ.ค. 2560 เวลา 13.00 น. ศูนย์ฯลำปางเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปางเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเกษมชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย