มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง (สถานที่ปัจจุบัน)
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง 113 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
เบอร์โทรศัพท์ : 054-222435 และ 054-228016 โทรสาร : 054-222637
e-mail : pr.sdu.lp@gmail.com

แผนที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง


GPS : 18.285477, 99.496587

 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง (สถานที่ใหม่ : ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ (เดิม))
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง 140 ถนนสุเรนทร์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
เบอร์โทรศัพท์ : 054-228018 โทรสาร : 054-228019
e-mail : pr.sdu.lp@gmail.com

แผนที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง (สถานที่ใหม่)


GPS : 18.285477, 99.496587